Me­ster sav­ne­de ung stjerne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - USLÅELIG Pe­ter Fred­berg fred@ bt. dk

I fem år er Ni­ck Eke­lundArenan­der ik­ke ble­vet slå­et af en dan­sker på 400 me­ter, og in­gen var i stand til at øde­læg­ge sta­ti­stik­ken på Aar­hus Sta­dion i går.

Sparta­ne­ren vandt klart i 46,76. Men helt til­freds? Nej. Han sav­ne­de den ny­bag­te 17- åri­ge ju­ni­o­r­eu­ro­pa­me­ster, Benja­min Lo­bo Ve­del.

På grund af pro­ble­mer med akil­les­se­nen måt­te Aal­borg- ta­len­tet mel­de fra. Li­ge­som han gjor­de det til Co­pen­ha­gen At­hle­ti­cs Ga­mes i ons­dags på Øster­bro Sta­dion.

» Jeg vil al­tid lø­be på mit hø­je­ste ni­veau, og det er Benja­min vær­dig til at væ­re med på. Det kun­ne ha­ve væ­ret en spæn­den­de fight, « ly­der Ni­ck Eke­lund- Arenan­ders an­er­ken­del­se af Benja­min Lo­bo Ve­dels klas­se.

» Det var et ty­pisk mester­skabsløb i dag. I et DM er sej­ren det vig­tig­ste. «

Ni­ck Eke­lund- Arenan­der var og­så med på Spartas vin­der­hold på 4x100 me­ter og kan vin­de to tit­ler me­re i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.