In­gen dan­ske hold når grup­pe­spil­let

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fre­da­gens lod­træk­ning til næ­ste run­de i Eu­ro­pa League var ik­ke fan­ta­stisk for de dan­ske mand­ska­ber, og spør­ger man Dan­ske Spil, så lig­ger det da hel­ler ik­ke i luft en, at vi får et dansk hold i grup­pe­spil­let.

Fak­tisk skal der præ­ste­res langt over ev­ne, hvis det skal ske. Størst chan­cer spås Brøndby at ha­ve, idet de står i odds 2,70, mens Frank Ar­ne­sens mand­skab fra PAOK Sa­lo­niki blot er at fi nde i 1,40 på et vi­de­re avan­ce­ment.

End­nu vær­re ser det ud for FC Midtjylland, som trak den næstdår­lig­ste mod­stan­der rent sport­s­ligt i form af Sout­hamp­ton.

Selv om det en­gel­ske hold har mi­stet pro­fi ler som Mor­gan Sch­nei­der­lin og Nat­ha­ni­el Cly­de, gi­ver de blot odds 1,16 på at slå FCM ud, mens der er odds 4,50 på, at FCM bry­der den eu­ro­pæ­i­ske for­ban­del­se og sen­der Sout­hamp­ton ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.