2,31

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Brøndby le­ve­re­de en mand­fol­ke­ind­sats un­der svæ­re for­hold på Cy­pern, og net­op der­for skal der væ­re et fi nt spil på Randers. I et lig­nen­de spot eft er ude­kam­pen i Bul­ga­ri­en mod Beroe, var Brøndby tømt for ener­gi i Aar­hus og tab­te til AGF og her skal man end­da op imod et bed­re hold. Kun et par gi­gan­ti­ske fejl­ken­del­ser ko­ste­de Randers de tre po­int i Aar­hus, og selv om man har Musta­fa Ami­ni og Kas­per Fi­sker i ka­ran­tæ­ne, bør det ræk­ke til sejr - husk og­så på, at Brøndby har solgt Lukas Hra­decky og der­for skal gi­ve de­but til Fre­de­rik Røn­now i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.