2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er nedryk­nin­gen har Brøns­høj mi­stet en ræk­ke pro­fi ler som Oke Akpo­ve­ta, Mads Ga­bel, Mik­kel Nøhr, Jes­per Fleckner og må­l­mand Ni­ck­las Dan­ne­vang uden afl øser­ne hol­der helt sam­me ni­veau, og der­for er Brøns­høj et af de store spørgs­måls­tegn i årets 2. di­vi­sion. Hol­bæk der­i­mod ser sty rke­de ud eft er til­gan­gen af Sa­ban Öz­do­gan, Mo­ham­med Ali og To­ke Mor­sing og vi­ste sig i sid­ste sæ­son som et hold, der var svært at slå og som kom med en mas­se gejst og ener­gi. Den­ne kamp ser me­re tæt ud, end od­dse­ne umid­del­bart in­di­ke­rer.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.