Glem ik­ke Na­ga­saki

BT - - DEBAT -

Hi­sto­ri­en er ik­ke en fa­cit­lis­te, men en evig på­min­del­se om, at vi bæ­rer mu­lig­he­den for den fuld­stæn­di­ge øde­læg­gel­se i os. Der på­hvi­ler os et på­træn­gen­de an­svar for at for­hin­dre os selv i at ud­lø­se ka­ta­stro­fen. Fle­re an­dre lan­de er tæt på at få atom­vå­ben (...). For­nuft en, der trods alt præ­ge­de Den Kol­de Krigs stormag­ter, kan ik­ke læn­ge­re ta­ges for gi­vet.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.