’’

BT - - NYHEDER - Jes­per Ewald, di­rek­tør, FDM tra­vel

Når vi har haft en fan­ta­stisk som­mer som den fo­re­gå­en­de, så er der fle­re, der væl­ger at hol­de fe­rie i Dan­mark året ef­ter. Når vej­ret så ik­ke ar­ter sig, skal man af sted uden at ha­ve plan­lagt, og så er det nem­me­re at ta­ge over græn­sen til Tys­kland

ti­ske op­le­vel­ser, hvil­ket vi al­tid går ef­ter på ferien, « si­ger han.

I ju­ni op­gjor­de sel­ska­bet, at 300.000 dan­ske­re ta­ger på kør- selv- fe­rie, hvor knap to ud af tre fe­ri­er en­ten går til

Stor­by­er­ne Ham­borg og især Ber­lin lok­ker man­ge dan­ske­re til den store na­bo mod syd.

Men der er især én god for­kla­ring på, at Tys­kland bli­ver ta­stet ind i GPSen. Igen skal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.