’ Realisten’ Git­te

BT - - NYHEDER -

Hun har gen­nem­gå­et utal­li­ge pla­sti­ko­pe­ra­tio­ner, væ­ret i re­hab, di­ri­ge­ret et klas­sisk or­ke­ster og væ­ret låst in­de med an­dre kend­te i bå­de Dan­mark, Eng­land og USA - alt sam­men for rul­len­de ka­me­ra­er. Og nu har den 52- åri­ge Git­te Ni­el­sen vun­det end­nu et re­a­li­tys­how. Præ­mi­en? At få lov at del­ta­ge i et re­a­li­tys­how til - nem­lig den ty­ske ver­sion af ’ Jeg er en ce­le­bri­ty - få mig væk her­fra’. Op­ta­gel­ser­ne be­gyn­der i Au­stra­li­en i det nye år. Et show hun i øv­rigt har vun­det før.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.