Ky­lies kaatji­i­i­ing- dag

BT - - NYHEDER -

Hu­sker du din 18- års fød­sels­dag? Må­ske fi k du et kø­re­kort fra for­æl­dre­ne, hvis du var rig­tig hel­dig ( og i øv­rigt holdt dig fra ci­ga­ret­ter­ne). An­der­le­des luk­suri­øst ta­ger så­dan en dag sig ud i Hol­lywood, hvor Kim Kar­das­hi­ans lil­le­sø­ster Ky­lie Jen­ner fejre­de sin mær­ke­dag i we­e­ken­den. Med en Hermès- ta­ske ( om­kring 70.000 kr. og en Mer­ce­des.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.