Lon­don – New Y

Den eu­ro­pæ­i­ske flypro­du­cent Air­bus har få­et god­kendt pa­tent på Con­cor­de- fly­ets vil­de ef­ter­føl­ger

BT - - NYHEDER -

Lars Lin­de­vall Hansen

Den gam­le Con­cor­de hav­de en mar­chha­stig­hed på 2.100 km/ t Et al­min­de­ligt pas­sa­ger­fly har en mar­chha­stig­hed på ca. 900 km/ t, når det kryd­ser At­lan­ter­ha­vet. I ja­nu­ar i år sat­te et dansk pas­sa­ger­fly, A330- 300 fra Tho­mas Cook Air­li­nes Scan­di­navia ha­stig­heds­re­kord, da det fløj fra Vära­dero på Cu­ba til Oslo med en gen­nem­snits­ha­stig­hed på 1.255,6 km/ t. Fly­et hav­de en ek­strem med­vind, mens storme­ne Dag­mar og Egon hu­se­re­de i Dan­mark.

larh@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.