RLØSNING

Steg­nen blev det fejret som en lil­le sejr

BT - - SPORTEN - KAM­PEN PÅ SPID­SEN BTs fod­bold­kom­men­ta­tor

MMAANNDDAAGG 1 100. A. UAGUUGSUTS 2T0 215015

Han var ik­ke i tvivl om, hvad han hav­de få­et fra si­ne spil­le­re. En omvendt ’ Ho­bro’ kan vi kal­de den

Red­de­de Tho­mas Frank sit eget job med det ene po­int?

Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen, eft er sid­ste we­e­kends hår­de ne­der­lag

» Ka­rak­ter, men­ta­li­tet og at­ti- tu­de får vi igen vist i dag. Vi spil­ler . kamp ot­te på 25 da­ge. Vi har li­ge væ­ret ne­de i Cy­pern og spil­le un­der ek­stre­me for­hold. Vi lan­de­de klok­ken fem fre­dag mor­gen, men skal ha­ve dem op i gear til at præ­ste­re tre da­ge se­ne­re. Det lyk­ke­des vi ik­ke med mod Ho­bro. Der fi k vi en kæm­pe på­min­del­se om, at nu skal vi træ­de i ka­rak­ter. Un­der det kæm­pe tryk og pres, som spil­ler­ne er, når vi ik­ke har vun­det, er det ba­re im­po­ne­ren­de. Der er al­le grun­de til at fal­de sam­men, « si­ger Frank og ka­rak­te­ri­se­rer det ene po­ints be­tyd­ning.

» Når man le­ve­rer så­dan nog­le vil­de op­le­vel­ser og får det boost, er det et ven­de­punkt. «

Brøndby var ra­sen­de tæt på et ne­der­lag i Randers, men kom tilbage fra bå­de 0- 2 og 1- 3. Sam­ti­dig vi­ste hol­det bå­de gejst og fi ght. Det bør væ­re nok til at Tho­mas Frank fort­sat er træ­ner for de blå- gu­le i næ­ste we­e­kend. Hav­de Brøndby tabt i Randers, og hav­de spil­ler­ne vist en slø­je­re at­ti­tu­de, kan det ik­ke ude­luk­kes at sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech hav­de tryk­ket på fy­rings­k­nap­pen. For­stå­e­ligt nok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.