’’

BT - - SPORTEN - Tho­mas Frank, Brøndby- træ­ner

Ham kan jeg godt li­de. Jeg kan godt for­stå, at de kal­der ham Plaff emi­ni­ste­ren

Men hvis I hav­de tabt, hav­de vi stå­et her og gå­et til jer for al­vor.

» Selv­føl­ge­lig. Hvis vi ik­ke hav­de få­et po­int her, hav­de det væ­ret no­get an­det. Men jeg sy­nes sta­dig, der er man­ge ting, der skal væ­re bed­re, hvis vi skal op i ta­bel­len. Det, vi le­ve­rer i dag, skal væ­re stan­dar­den, og så kom­mer vi og­så hur­tigt væk fra den bund, « slår Ron­nie Schwartz fast.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.