FC København så rødt i re­mis

BT - - SPORTEN -

Der er di­sci­pli­næ­re pro­ble­mer i FC København. I går ko­ste­de end­nu en tåblig ud­vis­ning dyrt for an­den gang på blot en uge.

Hvor det tors­dag var Benja­min Ver­bic, der med et rødt kort ko­ste­de kø­ben­hav­ner­ne del­ta­gel­sen i Eu­ro­pa League, var det i går midt­ba­ne­spil­le­ren Da­ni­el Amar­tey ( bil­le­det), der så rødt i me­re end én for­stand. Al­le­re­de i før­ste halv­leg knal­de­de gha­ne­se­ren en al­bue i ho­ve­d­et på en mod­stan­der, og der­fra var det op ad bak­ke for mester­skabs­fa­vo­rit­ten mod FC Nordsjælland. Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen fi k dog sco­ret på et fl ot ho­ved­stød kort in­de i an­den halv­leg, men FCNs bra­si­li­an­ske nyind­køb, Bru­nin­ho, be­vi­ste, at han kan bli­ve et me­get in­ter­es­sant be­kendt­skab, da han ud­lig­ne­de få mi­nut­ter se­ne­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.