Kri­sen vil ik­ke slip­pe Es­b­jerg

BT - - SPORTEN -

Es­b­jerg slut­te­de sid­ste sæ­son som bund­hold, og den nye er be­gyndt på sam­me må­de med ba­re ét po­int i de før­ste fi re kam­pe. I går blev Es­b­jergs kri­se så­le­des ud­stil­let, da man hjem­me på Blue Wa­ter Are­na blev de­ci­de­ret yd­my­get af gæ­ster­ne fra Sønderjyske, der vandt 4- 0 .

Re­sul­ta­tet kun­ne der ik­ke ind­ven­des no­get imod, og sej­ren kun­ne end­da væ­re ble­vet end­nu stør­re, hvis ik­ke Bjørn Paul­sen hav­de brændt et straff es­park ved stil­lin­gen 2- 0.

Kam­pen ud­stil­le­de end­nu en­gang de store for­svars­mæs­si­ge pro­ble­mer, som Es­b­jerg og­så bøv­le­de med i sid­ste sæ­son. Der blev dels la­vet store per­son­li­ge fejl, som ik­ke ses hver dag i Su­per­liga­en, og Sønderjyske hav­de be­mær­kel­ses­vær­digt let ved at spil­le sig frem til store chan­cer. Der var en op­gi­ven­hed over bå­de hjem­me­hol­dets spil­le­re og til­sku­e­re, der be­gynd­te at for­la­de sta­dion læn­ge før slut­fl øjtet.

Jo­han Ab­so­lon­sen, Tro­els Klø­ve, Ni­co­laj Mad­sen og Tom­my Be­ch­mann stod for Søn­derjyskes mål, der al­le blev sat ind eft er pau­sen. Es­b­jerg hav­de mu­lig­he­der i op­gø­ret, men bå­de Ro­bin Sö­der og Ni­cki Bil­le mang­le­de skarp­hed i fel­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.