Vik­tor Bro­mer

BT - - SPORTEN -

VER­DENS NUM­MER FEM I 200 ME­TER BUT­TER­FLY

Den 22- åri­ge her­re­ko­met glem­te si­ne kon­kur­ren­ce- ba­de­buk­ser til fi­na­le­he­a­tet og fik der­med den vær­st tæn­ke­li­ge for­be­re­del­se. Han end­te med en fem­te­plads i fa­vo­rit­di­sci­pli­nen og ny nor­disk re­kord samt en se­mi­fi­na­le­plads på den hal­ve di­stan­ce.

» Jeg er me­get til­freds med 200 me­ter fly. Bå­de med det fak­tum, at det gik så godt, men at der er nog­le åben­ly­se ting, jeg kan gø­re bed­re. Jeg er util­freds med 100 me­te­ren, men den har jeg hel­dig­vis en chan­ce for at svøm­me igen på ons­dag til wor­ld cup i Moskva. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.