Mads Glæs­ner

BT - - SPORTEN -

SAT­TE DANSK RE­KORD I 800 ME­TER FRI, HVOR HAN BLEV SAM­LET NUM­MER 13

Var ik­ke til­freds med præ­sta­tio­nen i 400 me­ter fri, men sat­te et fint punk­tum med præ­sta­tio­nen på den dob­bel­te di­stan­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.