D omvendt smil Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen

Er­den, men kul­mi­na­tio­nen og den helt store suc­ces ude­blev

BT - - SPORTEN -

MANDAG 10. AU­GUST 2015

BRON­ZE I 200 ME­TER BRYST, HVOR HUN VAR BLANDT FA­VO­RIT­TER­NE TIL GULD

» Jeg er glad for bron­zen, men jeg vil og­så ger­ne væ­re ver­dens hur­tig­ste en dag - i fi­na­len og ik­ke kun på pa­pi­ret ( hun har ver­dens­re­kor­den på di­stan­cen, red.), « sag­de Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen ef­ter fi­na­len i 200 me­ter bryst. Ef­ter gårs­da­gens hold­kap lød vur­de­rin­gen:

» Jeg hav­de da øn­sket at gø­re det lidt bed­re, og uden at jeg kan ta­le på an­dres veg­ne, så jeg er sik­ker på, der og­så er an­dre, der vil­le øn­ske, de kun­ne ha­ve skudt med no­get me­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.