Lot­te Fri­is

BT - - SPORTEN -

NUM­MER FI­RE I 1.500 ME­TER FRI OG FEM I 800 ME­TER FRI

» En fjer­de- og en fem­te­plads til et ver­dens­mester­skab er ik­ke så skidt - men ik­ke godt nok.

Rio er kun et år frem­me. 1.500 fri er ik­ke på pro­gram­met i Rio, så jeg kan fo­ku­se­re på 800 me­ter fri - Jeg vil kæm­pe for me­dal­jer i Rio, « skrev Lot­te Fri­is på Fa­ce­book kort ef­ter sit fi­na­le­he­at.

Da­gen før 800- fi­na­len gjor­de hun fo­re­lø­big sta­tus med fo­kus på ti­den op til VM.

» De før­ste seks må­ne­der af den­ne her sæ­son var må­ske ik­ke så go­de, som de kun­ne ha­ve væ­ret, og det, sy­nes jeg ba­re, er en in­di­ka­tion af, at jeg må­ske kan gø­re det end­nu bed­re næ­ste år. Jeg har lært no­get af det her, jeg har skif­tet træ­ner, og han skal og­så li­ge fin­de ud af, hvor­dan han sæt­ter mit pro­gram bedst sam­men. Jeg tror, vi har en rig­tig god plan for, hvad der skal ske næ­ste sæ­son. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.