CECH TJEK­KE­DE

BT - - SPORTEN - SKUF­FEL­SE Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk Fo­to: AFP, Action Ima­ges

Han er hen­tet som man­den, der skal sik­re Ar­se­nal det før­ste mester­skab si­den 2004 – men i sin før­ste op­træ­den i Pre­mi­er League vi­ste Pe­tr Cech sig be­stemt ik­ke som en red­nings­mand. I ste­det var tjek­ki­ske Cech en af ho­ved­år­sa­ger­ne til et skuff en­de 0- 2- ne­der­lag til West Ham.

Især ved ude­hol­dets før­ste mål så Pe­tr Cech skidt ud, da han gik helt for­kert af en død­bold. Med Cech på sko­v­tur kun­ne West Hams Cheik­hou Kouy­a­te let sco­re til 1- 0.

Ar­se­nal- ma­na­ger Arsè­ne Wen­ger pe­ge­de net­op på de de­fen­si­ve fejl som år­sa­gen til den for­fær­de­li­ge sæ­son­start.

» Vi var ik­ke over­be­vi­sen­de de­fen­sivt. Vi gav to mål væk, men vi bur­de ha­ve haft er­fa­rin­gen til at stå imod. En af vo­res styr­ker i slut­nin­gen af sid­ste sæ­son var, at vi ik­ke gav dum­me mål væk. Dér fej­l­e­de vi i dag, « sag­de fransk­man­den og un­der­stre­ge­de, at samt­li­ge spil­le­re hav­de skuff et.

» Du kan ik­ke fi nde en spil­ler, der la­ve­de en god præ­sta­tion. Og så er det ba­re svært at vin­de, når man la­ver så man­ge ba­sa­le fejl, som vi gjor­de i dag. «

Mau­ro Zára­te score­de West Hams an­det mål.

MANDAG 10. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.