Eu­ro­pæ­isk exit gi­ver guld til FCK

BT - - SPORTEN -

Tjek­ki­ske Jablo­nec vi­ste sig som en for stor mund­fuld for FC København i kva­li­fi ka­tio­nen til Eu­ro­pa League. Nu kan kø­ben­hav­ner­ne i ste­det fo­ku­se­re al­le si­ne kræft er på den hjem­li­ge liga, mens Brøndby og FC Midtjylland sta­dig kæm­per om eu­ro­pæ­i­ske po­int til Dan­mark.

Hvis man skal tro book­ma­ker­ne, øger eli­mi­ne­rin­gen mu­lig­he­den for mester­ska­bet til FCK - i hvert fald valg­te næ­sten al­le book­ma­ke­re at ned­ju­ste­re od­dset gan­ske pænt på guld til FCK eft er tors­da­gens kamp.

» FCK er med ga­ran­ti skuf­fe­de over at ry­ge ud af Eu­ro­pa League- kva­li­fi ka­tio­nen, men på den lange ba­ne for­ven­ter vi, at det i den grad gav­ner dem. De har det klart stær­ke­ste hold med dob­belt­be­sæt­ning på stort set samt­li­ge plad­ser, og uden eu­ro­pæ­i­ske kam­pe til at for­sty rre, skal de væ­re me­get kla­re fa­vo­rit­ter, « si­ger Ton­ni Munk Jen­sen fra Nor­di­cBet.

Fo­to: Lars Møl­ler

End­nu en dansk ak­tør på den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.