2,00

BT - - SPORTEN -

Ke­fl avik fl ir­te­de med nedryk­nings­stre­gen i store de­le af sid­ste sæ­son, men i år vir­ker klub­ben til at måt­te ta­ge den tun­ge tur ned i den næst­bed­ste ræk­ke for før­ste gang si­den 2003. Ke­fl avik har blot hen­tet fem po­int i 14 kam­pe og er hårdt ramt til op­gø­ret her, hvor to mand sid­der ude med ka­ran­tæ­ne og yder­li­ge­re fem mand dø­jer med ska­de. Gæ­ster­ne fra Fjöl­nir vi­ser sti­gen­de form­kur­ve med to sej­re i træk - den ene over de for­sva­ren­de me­stre fra KR, der el­lers ik­ke hav­de tabt i to må­ne­der. Ny­de­ligt odds på ude­sej­ren.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.