1,82

BT - - SPORTEN -

Det har væ­ret en gan­ske loven­de ind­led­ning på Su­per­liga­en, hvad an­går mål - og den bør fort­sæt­te i aft enens op­gør imel­lem AaB og FC Midtjylland. For hvor FC Midtjylland har væ­ret nær­mest usår­li­ge hjem­me i Su­per­liga­en, så har de i den grad væ­ret til at ta­le med på frem­med græs. I sid­ste sæ­son holdt man blot bu­ret rent i to ud af 16 kam­pe og gav og­så bå­de mål og mas­ser af store chan­cer væk i før­ste ude­kamp i Ha­der­s­lev. AaB er og­så ud­for­dre­de de­fen­sivt med Kas­per Pe­der­sens ska­de, så beg­ge hold bør kom­me på tav­len i aft en.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.