2,80

BT - - SPORTEN -

I den næst­bed­ste rus­si­ske ræk­ke har ny­op­ryk­ker­ne fra Tor­pedo Armavir lagt ud med helt ut­ro­li­ge fem gan­ge 0- 0 i træk, så be­ta­lin­gen på få mål i aft enens op­gør mod Vol­ga Nov­gor­od ser over­ra­sken­de god ud. Hjem­me­hol­det har en målsco­re på 2- 4 eft er de før­ste fem kam­pe og har ik­ke sco­ret i de se­ne­ste tre af slagsen, og ba­nen på Sta­dion Loko­mo­tiv i Nov­gor­od mel­des i for­vej­en tør og ujævn eft er en varm som­mer i det rus­si­ske. Un­der de for­ud­sæt­nin­ger vir­ker det me­get for­nuft igt at gå eft er mak­si­malt én fuld­træff er i op­gø­ret.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.