Hvad har vi lært af ét år med sko­lere­for­men?

BT - - DEBAT -

Gen­nem he­le re­for­mens før­ste år føl­ger pro­gram­met 8. k på So­fi en­dalsko­len i Aal­borg. Ele­ver­ne skal ha­ve læn­ge­re sko­le­da­ge, nye lek­tieca­fe­er og me­re va­ri­e­ret un­der­vis­ning. Men ik­ke alt går eft er pla­nen, når re­for­men ram­mer vir­ke­lig­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.