Få dan­sker­ne i sving

BT - - DEBAT -

Doven­skab er ik­ke en sta­ti­stisk må­l­bar stør­rel­se. Der­for må de­bat­ten nu en­gang hand­le om, hvor­vidt ar­bejds­mar­ke­det og vel­færds­sy­ste­mer­ne fungerer eft er hen­sig­ten. Det gør de til­sy­ne­la­den­de ik­ke. (...) Hvor­for skal der over­ho­ve­det æn­dres et kom­ma i de nu­væ­ren­de dag­pen­ge­reg­ler, når man­ge le­di­ge til­sy­ne­la­den­de hæn­ger fast i dag­pen­ge­sy­ste­met trods frem­gang på ar­bejds­mar­ke­det?

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.