Ud­kants- lap­pe­løs­ning

BT - - DEBAT -

Nu la­der der til at væ­re po­li­tisk vil­je til at fl yt­te stats­li­ge ar­bejds­plad­ser ud af ho­ved­sta­den (...) For­sla­get lig­ner dog me­re en lap­pe­løs­ning end en bæ­re­dyg­tig stra­te­gi for frem­ti­den. (...) Må­ske kun­ne re­ge­rin­gen la­de sig in­spi­re­re af Nor­ge, hvor der er skat­te­for­de­le ved at bo i ran­d­om­rå­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.