Dan­sker­ne over­ser fe­ri­e­ret­tig­he­der

BT - - NYHEDER -

To ud af tre dan­ske­re, der bli­ver sy­ge op til el­ler un­der en fe­rie, ken­der ik­ke de­res ret­tig­he­der. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se, Epi­ni­on har la­vet for De­loit­te. Reg­ler­ne si­ger blandt an­det, at du har krav på er­stat­nings­fe­rie for al­le de fe­ri­e­da­ge, hvor du er syg, hvis du har sy­ge­meldt dig hos din ar­bejds­plads, al­le­re­de in­den den plan­lag­te fe­rie be­gyn­der.

og den for­læn­ge­de rej­se­tid er for­bi for de pas­sa­ge­rer, der skal med DSB mel­lem Oden­se og Fre­de­ri­cia. » De i alt 101 da­ges spor­ar­bej­de er ik­ke for­lø­bet pro­blem­frit, er­ken­der Ste­en Neu­chs Ve­del, Ba­nedan­mark. Spor­ar­bej­det be­gynd­te skidt med over­gra­ve­de kab­ler. Sam­ti­dig har sporskift efejl på det åb­ne spor væ­ret re­la­tivt hyp­pi­ge. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.