Tre års fængsel for mil­li­onfusk

BT - - NYHEDER -

DOM

En tid­li­ge­re regn­skabs­me­d­ar­bej­der i Kø­ben­havns Kom­mu­ne har til­stå­et svin­del for om­kring 17,7 mil­li­o­ner skat­te­kro­ner, og han er mandag ble­vet idømt tre års ube­tin­get fængsel i Kø­ben­havns By­ret. Det skri­ver dr. dk.

Den 50- åri­ge mand har iføl­ge sig­tel­sen haft fi ngre­ne i Kø­ben­havns Kom­mu­nes kas­se, som har stå­et pi­vå­ben for ham i 13 år. Da be­tjen­te fra Kø­ben­havns Po­li­tis af­de­ling for øko­no­misk kri­mi­na­li­tet sid­ste år slog til mod den 50- åri­ges lej­lig­hed, fandt de to Ro­le­xu­re, gul­drin­ge, guld­kæ­der, per­lesmyk­ker, et Tis­sot- ur, en Segway og over fem mil­li­o­ner kro­ner i kon­tan­ter.

Man­den døm­mes iføl­ge DR des­u­den til at til­ba­ge­be­ta­le kom­mu­nen de 17,7 mil­li­o­ner kro­ner. Fra­truk­ket de lidt over fem mil­li­o­ner kro­ner, som po­li­ti­et sid­ste år be­slag­lag­de på hans adres­se, skal han der­med be­ta­le 12,4 mil­li­o­ner tilbage til kom­mu­ne­kas­sen.

Den sy­ste­ma­ti­ske svin­del med skat­te­bor­ger­nes pen­ge har be­talt for et som­mer­hus, rej­ser, en bil og smyk­ker, for­tæl­ler den døm­te selv i ret­ten mandag.

» Jeg kom ind i en ond spiral, « si­ger han iføl­ge DR.

» Det var spæn­den­de at ha­ve med hjem. Det skul­le ik­ke bru­ges til no­get, « for­kla­rer han for ret­ten.

Den 50- åri­ge tjen­te 28.800 kro­ner før skat om må­ne­den som regn­skabs­me­d­ar­bej­der. Men med de man­ge svin­delkro­ner fra kom­mu­ne­kas­sen har han iføl­ge an­kla­ge­ren haft 900.000 kro­ner til sig selv om året, hvis man træk­ker de be­løb fra, som po­li­ti­et fandt på hans bopæl, skri­ver dr. dk.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.