An­holdt for ulov­lig vå­ben­be­sid­del­se

BT - - NYHEDER -

Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti har mandag an­holdt og sig­tet en mand for ulov­lig vå­ben­be­sid­del­se, eft er at po­li­ti­et træng­te ind i hans lej­lig­hed, hvor han hav­de forskan­set sig. Han hav­de nem­lig forskan­set sig i hjem­met på Ha­der­s­levvej i Kol­ding, og po­li­ti­et var nødt til at af­spær­re om­rå­det. Po­li­ti­et skri­ver dog i en pres­se­med­del­el­se, at der var ta­le om en at­trap og ik­ke et rig­tigt vå­ben. Af­spær­rin­gen om­kring lej­lig­he­den på Ha­der­s­levvej er op­hæ­vet,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.