’ ’

BT - - SPORTEN - Erik Svi­at­chen­ko

Hvis det ik­ke sker den­ne som­mer, sker det til vin­ter

Han er da og­så klar til næ­ste skridt.

» Hvis det ik­ke sker den­ne som­mer, sker det til vin­ter. Det er uund­gå­e­ligt. Det skal nok ske, men det hand­ler ba­re om hvor­når. Og det gør, at jeg kan spil­le uden no­get som helst pres, « si­ger Svi­at­chen­ko.

Fru­stre­ren­de

Men den evi­ge spe­ku­la­tion om Erik Svi­at­chen­kos næ­ste desti­na­tion har haft ind­fl ydel­se på for­svars­spil­le­ren, er­ken­der han.

» Til at be­gyn­de med var jeg må­ske lidt fru­stre­ret, når jeg be­gynd­te at læ­se om en mas­se ryg­ter. Så tænk­te jeg: ’ Hvor­for sker der ik­ke no­get?’ Men jeg kan ik­ke gø­re no­get ved det. Agen­ter­ne kan ik­ke spar­ke den i kas­sen for mig. Det skal jeg selv gø­re – fi gu­ra­tivt. Og det er det, jeg er i gang med nu. Sam­men med hol­det le­ve­rer vi, og for mig er det ba­re fedt, at jeg kan få lov til at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.