FCM fort­sæt­ter do­mi­nans

BT - - SPORTEN -

Der er godt nok røg­frit på Nord­jy­ske Are­na, men helt slip­pe for ’ Roy’ kun­ne de ik­ke i Aal­borg, da FCM vandt 2- 0.

Og det svi­der nok sta­dig lidt i øj­ne­ne på Hen­rik Dals­gaard. AaB- ba­ck­en mi­sti­me­de fuld­stæn­dig en hop­pen­de bold fra FCM- må­l­mand Jo­han Da­hlin i før­ste halv­leg, så Da­ni­el Roy­er kun­ne lø­be ale­ne mod mål og ud­pla­ce­re Ni­co­lai Lar­sen. Det var Roy­ers tred­je mu­lig­hed, men den­ne gang lyk­ke­des det for kant­spil­le­ren. Og fuldt fortjent var mester­hol­det for­an eft er at ha­ve do­mi­ne­ret AaB så kraft igt, at as­si­stent­træ­ner Al­lan Kuhn i et pau­se­in­ter­view lig­ne­de en, der var klar til at fl å ho­ve­d­et af si­ne 11 spil­le­re.

Der var dog ho­ve­d­er på al­le mand fra an­den halv­legs be­gyn­del­se, og den var bed­re for AaB. Men kun mo­ment­vis. Hver­ken Pio­ne Si­sto eft er en drible­tur el­ler se­ne­re AaBs Kas­per Ris­gård, Tho­mas Ene­vold­sen el­ler Ras­mus Jöns­son kun­ne sco­re på de­res store chan­cer. Det kun­ne ind­skift ede Paul Onu­a­chu til gen­gæld på op­læg fra Si­sto, og så end­te det med en ny sejr til FCM, der som ene­ste hold har vun­det de fi re før­ste kam­pe i Su­per­liga­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.