’’

BT - - SPORTEN - Ru­dy Mar­kus­sen

Jeg har det fint med, at det er ham, jeg skal mø­de. For mig er det en kamp, der skal vin­des, så vi kan kom­me vi­de­re til Pa­tri­ck- kam­pen

» Jeg har set no­get vi­deo med Go­gi­chas­hvi­li og ved, hvor­dan han bok­ser. Han har selv­føl­ge­lig vun­det kam­pe på kno­ck­out, og man skal al­drig ude­luk­ke no­get, for al­le folk kan slå i den­ne vægt­klas­se, men det er en kamp, der skal vin­des, « si­ger Ru­dy Mar­kus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.