Gum­pe­tung Greipel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TAM TY­SKER Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk

An­dré Greipel ( Lot­toSou­dal) nød stor suc­ces i det­te års Tour de Fran­ce med he­le fi­re eta­pe­sej­re.

I går blev den ty­ske su­per­sprin­ter dog slå­et af ita­li­en­ske Elia Vi­vi­a­ni ( Team Sky) i en mas­ses­purt på før­ste eta­pe af Eneco Tour, der kø­res i Hol­land og Bel­gi­en. Ty­ske­ren måt­te end­da se sig hen­vist til en fjer­de­plads, da og­så Dan­ny van Pop­pel ( Trek) og Je­anPi­er­re Druck­er ( BMC) slut­te­de for­an ty­ske­ren.

Til gen­gæld vi­ste den 22-åri­ge dan­sker Magnus Cort ( Ori­ca- Gre­e­nEd­ge) prø­ver på sit ta­lent, da han var med til det al­ler­sid­ste og slut­te­de som num­mer syv.

Af dan­ske ryt­te­re ud over Cort del­ta­ger Chri­stop­her Juul Jen­sen, Mat­ti Bres­chel, Mi­cha­el Val­gren ( al­le Tin­kof­fSaxo) og Las­se Nor­man Hansen i Eneco Tour, der slut­ter på søn­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.