Froo­me stil­ler op i Vu­el­ta­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Reu­ters

VU­EL­TA A ES­PAÑA

kan bli­ve et sandt fest­fyr­vær­ke­ri. På Twit­ter be­kræf­ter Chris Froo­me, at han del­ta­ger i det span­ske eta­pe­løb, der be­gyn­der 22. au­gust. Der­med gør Tour de Fran­ce- vin­de­ren Vin­cen­zo Ni­ba­li, Nairo Qu­in­ta­na og Alejan­dro Val­ver­de og Tejay van Gar­de­ren sel­skab. Ene­ste store pro­fil, der ik­ke stil­ler på, er sid­ste års vin­der, Al­ber­to Con­ta­dor fra Tin­koff- Saxo. Froo­mes bed­ste re­sul­tat i Vu­el­ta­en er en an­den­plads i 2011 og i 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.