TJEK­KE­DE IND

Vild var­me, vind og luft­fug­tig­hed kun­ne ik­ke brem­se dansk badminton- es

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BFo­to: AFP

TIRS­DAG 11. AU­GUST 2015 Badminton Dan­marks hjem­mesi­de.

Hun skal i an­den run­de op imod in­di­ske P. V. Sind­hu, mens Axel­sen i an­den run­de mø­der pol­ske Adri­an Dzi­ol­ko. Axel­sen hå­ber på at gå vi­de­re uden at bru­ge for man­ge kræf­ter.

» Det er igen en kamp, hvor jeg er fa­vo­rit på pa­pi­ret. Jeg skal ind og væ­re li­ge så for­ku­se­ret som mod Koukal, men jeg hå­ber på at spil­le bed­re. Og så tror jeg på, at jeg kan gå vi­de­re uden de store pro­ble­mer, men man ved al­drig i den hal. Der er så man­ge ting, der spil­ler ind. Det gæl­der om at hol­de tun­gen li­ge i mun­den og vi­se, at man er der for at vin­de he­le ti­den, « si­ger Axel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.