KEVIN TIL TOPS

Magnus­sen vandt årets før­ste tro­fæ - i go­kart

BT - - SPORTSAV14DANMARKS IS - SEJR Da­ni­el Re­mar

da­lu@ sporten. dk

Kevin Magnus­sen hol­der trods sin ufri­vil­li­ge pau­se fra For­mel 1 ik­ke helt stille på di­ver­se ra­cer­ba­ner. I we­e­ken­den vandt han nem­lig tred­je af­de­ling af sjæl­lands­mester­ska­ber­ne i go­kart­klas­sen KZ2.

Den 22- åri­ge ra­cer­kø­rer er gå­et helt tilbage til rød­der­ne for at hol­de for­men ved li­ge, nu hvor han ik­ke får skal dog for­ment­lig ses som en en­gangs­fo­re­stil­ling.

Må­let sta­dig F1

TIRS­DAG 11. AU­GUST 2015 chan­cen for at vi­se ta­len­tet frem i ved Lon­don. team. For­mel 1 i den­ne sæ­son. De se­ne­ste må­ne­der har Kevin Så sent som i maj var Magnus

Og i den­ne we­e­kend fik Kevin Magnus­sen dog gjort me­re end sen på char­meof­fen­siv i Dan­mark Magnus­sen så me­re end ba­re træ­ba­re hilst på gam­le ven­ner, når sam­men med McLa­rens team­chef, ning ud af sin nyind­køb­te go­kart. han har slå­et vej­en for­bi hjem­byDan­ske­ren har nem­lig fle­re gan­ge Ron Den­nis. Her for­søg­te de to at

Det ske­te, da han kør­te sig frem ens go­kart­ba­ne. Kevin Magnus­sen for­talt, at hans alt­over­skyg­gen­de over­ta­le dan­ske virk­som­he­der til til sej­ren i tred­je af­de­ling af sjæl­har nem­lig an­skaf­fet sig sin egen mål er at ven­de tilbage til For­mel 1 at in­ve­ste­re i dan­ske­rens F1-kar­ri­lands­mester­ska­bet ere.i go­kart- klas­go­kart og hol­der ra­cer- for­men ved i den kom­men­de sæ­son. sen KZ2 - og­så kendt som klas­sen li­ge på den må­de. Jen­son But­ton skul­le an­gi­ve­ligt » At Ron tog sig tid til at rej­se til ’ gear­kart’, hvor go­kar­ten mod sædKe­vin Magnus­sen har de se­ne­væ­re på vej væk fra McLaren- HonDan­mark, vi­ste mig, at han sta­dig va­nen er ud­sty­ret med gear. ste uger haft me­re tid til at kø­re i da, der har haft en ræd­sels­sæ­son tror på mig. McLaren be­hø­ver ik­ke

Sej­ren blev vun­det på Kevin sin go­kart, for­di For­mel 1 li­ge nu igen i år. Hol­det har blot sam­let 17 gø­re det - de vil­le kla­re sig fint uden Magnus­sens hjem­me­ba­ne Ros­hol­der som­mer­pau­se, før sæ­so­nen po­int i sæ­so­nens 10 før­ste løb og - men jeg be­hø­ver det, og Ron gjor­kil­de Ra­cing Cen­ter, hvor han of­te gen­op­ta­ges om små to uger i Bel­lig­ger num­mer næst­sidst af al­le de ik­ke det­te, for­di han sy­nes, jeg op­hol­der sig, når han ik­ke rej­ser gi­en på Spa- ba­nen. team. Der­for har Magnus­sen gjort er en flink fyr; han gjor­de det, for­di rundt i ver­den som re­ser­ve­kø­rer elKe­vin Magnus­sens del­ta­gel­se i alt, hvad han kun­ne for at hol­de han tror, jeg kan hjæl­pe ham, « sag­ler er på McLa­rens fa­brik i Woking sjæl­lands­mester­ska­ber­ne i go­kart sig in­de i var­men hos det bri­ti­ske de Kevin Magnus­sen den­gang.

Kevin Magnus­sen ( i mid­ten) øverst på po­di­et på Roskil­de Ra­cing Cen­ter. Dan­ske­ren hol­der for­men ved li­ge med sin nyind­køb­te go­kart.

Fo­to: Khanh Phi Thai

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.