LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ENG­LAND NA­TIO­NAL LEAGUE, KLOK­KEN 20: 45. MAC­C­LES­FI­ELD VIN­DER KAM­PEN ENG­LAND NA­TIO­NAL LEAGUE NORTH, KL. 20: 45 LOWESTOFT TA­BER IK­KE KAM­PEN

Eft er fy­rin­gen af Ni­els Fre­de­rik­sen er book­ma­ker­ne på ba­nen med odds på, hvem der afl øser ham som træ­ner i Es­b­jerg.

Bå­de Nor­di­cBet og Dan­ske Spil er så­le­des klar med spil på Ni­els Fre­de­rik­sens afl øser, og her pe­ger man på Glen Rid­ders­holm som fa­vo­rit­ten.

Odds faldt nem­lig kraft igt på ham da­gen igen­nem hos Dan­ske Spil, så han i skri­ven­de stund er fa­vo­rit i odds 2,75 sam­men med Ove Pe­der­sen, mens Nor­di­cBet he­le ti­den har haft ham som fa­vo­rit­ten i odds 2,50.

» Vo­res bud er, at Es­b­jerg­di­rek­tø­ren al­le­re­de har fun­det Glen Rid­ders­holms te­le­fon­num­mer frem i sin jagt på Fre­de­rik­sens afl øser. Rid­ders­holm har jo et fan­ta­stisk cv fra sin tid i Midtjylland, og har ud­talt, at han sta­dig bræn­der for træ­ner­ger­nin­gen, « si­ger Ton­ni Munk Jen­sen, som er od­ds­sæt­ter hos Nor­di­cBet.

ENG­LAND CA­PI­TAL ONE CUP, KLOK­KEN 20: 45 WOL­VES VIN­DER MED TRE MÅL EL­LER ME­RE

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.