1,82

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mac­c­les­fi eld var lidt uhel­dig med at ta­be en tæt pre­mi­e­re­kamp i Torquay, men her skal hol­det ha­ve en god chan­ce for re­van­che. Southport ind­led­te nem­lig sæ­so­nen for­fær­de­ligt. Man blev fuld­stæn­digt ud­stil­let af East­leigh i årets før­ste hjem­me­kamp, hvor man tab­te 0- 4, og for at gø­re ondt vær­re, er den star­ten­de for­sva­rer An­drai Jones i ka­ran­tæ­ne til det­te op­gør, hvil­ket i sa­gens na­tur ik­ke skal gø­re tin­ge­ne bed­re. I for­vej­en har Southport væ­ret elen­dig i træ­nings­kam­pe­ne op til sæ­so­nen, så Mac­c­les­fi eld bør vin­de sæ­so­nens før­ste hjem­me­kamp.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.