1,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Alfreton blev ramt af ik­ke fær­re end tre ud­vis­nin­ger i pre­mi­e­re­kam­pen mod Brad­ford PA, men for­må­e­de miraku­løst at ud­lig­ne til slut­re­sul­ta­tet 2- 2 ot­te mod 11 i kam­pens dy­be­ste over­tid. Det har gi­vet­vis ko­stet man­ge kræft er at kæm­pe sig til det ene po­int, så fa­vo­rit­vær­dig­he­den mod Lowestoft vir­ker vold­som – sær­ligt med tan­ke på, at der har væ­ret mas­sivt gang i spil­ler­kar­ru­sel­len hos Alfreton i som­mer­pau­sen. Lowestoft slog en an­den nedryk­ker, AFC Tel­ford, med 3- 0 i pre­mi­e­ren og kan sag­tens nap­pe po­int her til fl ot be­ta­ling.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.