3,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Wol­ver­hamp­ton har godt nok nær­mest tra­di­tion for at skuff e i Ca­pi­tal One Cup, men hol­det bør kun­ne sky­de årets tur­ne­ring i gang med en stor­sejr. Newport er nem­lig sær­de­les hårdt ramt af ska­der for ti­den og fi k yder­li­ge­re to af slagsen i lør­da­gens pre­mi­e­re­ne­der­lag til Cam­brid­ge, hvor­for man ser ud til at kom­me til Mo­li­neux med et de­ci­me­ret hold. Wol­ves- ma­na­ger Ken­ny Ja­ck­ett skift er gi­vet­vis på sit hold, men har gan­ske fi ne re­ser­ver i ek­sem­pel­vis Adam Le Fon­dre og den fra Ar­se­nal lån­te ke­e­per Emi­li­a­no Mar­ti­nez. Wol­ves bør vin­de stort.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.