Så­dan får du den bil­lig­ste for­sik­ring

BT - - PRIVATØKONOMI - Kil­de: For­bru­ger­rå­det Tænk og uvil­di­graad. dk

Sam­men­lign pri­ser: Brug in­ter­net­por­ta­ler til at ska­be et over­blik, men sørg for at un­der­sø­ge, hvad en bil­li­ge­re pris i så fald dæk­ker over. Hvad må du egent­lig op­be­va­re i din kæl­der og ude i dit ha­ve­s­kur for, at for­sik­rin­gen dæk­ker? Un­der­søg det, før ska­den er sket. På f. eks. For­sik­rings­gu­i­den. dk kan du sam­men­lig­ne pri­ser ud fra dit be­hov. Be­lø­bet er ik­ke et til­bud, men et ind­blik. Sel­ska­ber­ne skal dog kun­ne til­by­de en for­sik­ring, der højst ko­ster det, gu­i­den har vist.

Tag kon­takt til sel­ska­ber­ne:

For at få et re­elt til­bud, skal du kon­tak­te hvert sel­skab. Og husk at få til­bud­det på skrift , in­de­hol­den­de pris, selvri­si­ko, for­sik­rings­vil­kår og evt. til­lægs­for­sik­rin­ger. Det kan og­så væ­re, at din fag­for­e­ning el­ler an­dre med­lem­s­for­e­nin­ger til­by­der for­sik­rin­ger til sær­li­ge pri­ser. De er oft e bil­li­ge­re end hos de gængse sel­ska­ber.

For­handl om pri­ser­ne:

Skru bis­sen på, når du ta­ler med for­sik­rings­sel­ska­ber­ne. Ring og spørg dit nu­væ­ren­de sel­skab, om de kan mat­che den pris, du er ble­vet til­budt hos an­dre sel­ska­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.