FAKTA OM FIL­MEN

BT - - KULTUR -

’ Ir­ra­tio­nal Man’ hand­ler om fi­lo­so­fi­pro­fes­soren Abe Lucas ( Jo­aquin Pho­e­nix), der har mi­stet fo­kus og me­ning i li­vet. Han er gæ­ste­un­der­vi­ser ved et uni­ver­si­tet i Rho­de Island, hvor en ung stu­de­ren­de ( Em­ma Sto­ne) bli­ver be­ta­get af hans in­tel­lekt på trods af hans til­ta­gen­de de­pres­sion. Men da Abe og den­ne stu­de­ren­de til­fæl­dig­vis over­hø­rer en sam­ta­le om en en­lig mors al­vor­li­ge pro­ble­mer, går det op for ham, at han kan lø­se den­ne kvin­des si­tu­a­tion ved at be­gå et mord. I al hem­me­lig­hed går Abe straks i gang med at plan­læg­ge mor­det, hvil­ket gi­ver ham fo­kus og tro­en på li­vet tilbage.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.