Tho­mas Mik­kel­sen til Vej­le

BT - - TRANSFER- OVERBLIK -

Det har kne­bet med de go­de præ­sta­tio­ner hos Tho­mas Mik­kel­sen, si­den han i 2014 skift ede til OB. Et en­kelt mål er alt, det er ble­vet til for an­gri­be­ren. Nu bli­ver Mik­kel­sen sendt på græs i Vej­le. Par­ter­ne er ble­vet eni­ge om en le­je­aft ale, og der­med ven­der Tho­mas Mik­kel­sen tilbage til den klub, han spil­le­de for fra 2010- 2013. » Tho­mas Mik­kel­sen har brug for tryg­hed, for at han kan præ­ste­re. Det får han i Vej­le, hvor han tid­li­ge­re har spil­let, og hvor han ken­der nøg­le­per­so­ner­ne om­kring hol­det, « si­ger Vej­les sport­s­chef, Ste­en Thy­cho­sen, til klub­bens hjem­mesi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.