An­to­nio Cas­sa­no til Samp­do­ria

BT - - TRANSFER- OVERBLIK -

An­to­nio Cas­sa­nos cv tæl­ler klu­ber som AS Ro­ma, Re­al Madrid, AC Milan og In­ter. Se­ne­st var an­gri­be­ren i Par­ma, hvor der dog var så store øko­no­mi­ske pro­ble­mer, at Cas­sa­no ik­ke fi k løn i fl ere må­ne­der. Der­for op­hæ­ve­de den tid­li­ge­re ita­li­en­ske lands­holds­spil­ler den­ne som­mer sin kon­trakt. Men 33- åri­ge An­to­nio Cas­sa­no kom ik­ke til at gå le­dig læn­ge. For tred­je gang i kar­ri­e­ren har han skre­vet un­der på en aft ale med Samp­do­ria. Aft alen gæl­der frem til som­me­ren 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.