Hvor­dan ser ver­den ud om hund­re­de år?

BT - - DEBAT -

Men­ne­ske­he­den står over for en ræk­ke ud­for­drin­ger – blandt an­det et po­ten­ti­elt kli­ma­ka­os. Men kan vi over­ho­ve­det væ­re mil­jø­mæs­sigt an­svar­li­ge, hvis vi fort­sæt­ter for­brugs­fe­sten? El­ler kan vi må­ske imø­de­gå frem­ti­dens ud­for­drin­ger med re­vo­lu­tio­ne­ren­de tek­no­lo­gi? Uan­set hvad vil vo­res hand­lin­ger nu på­vir­ke frem­ti­den.

HVAD: ’ Sur­vi­ving the Fu­tu­re’

HVEM: For­ske­re, fy­si­ke­re, sci­en­ce fi ctionfor­fat­te­re m. fl .

HVOR: DR3 kl. 20

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.