Selv­for­svar

BT - - DEBAT -

I til­fæl­de af en kon­fl ikt mel­lem Rusland og de bal­ti­ske lan­de kan Dan­mark dår­ligt und­gå at bli­ve ind­dra­get: Vi har kon­trol­len med stræ­der­ne og der­med kon­trol­len med ad­gan­gen til Øster­sø­en ad sø­vej­en. (...) Fra vo­res al­li­e­re­des si­de vil der nok ik­ke væ­re den store for­stå­el­se for, at vi sat­ser på, at de skal red­de os, men at vi ik­ke selv vil bru­ge pen­ge på for­sva­ret.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.