De laaan­ge sko­le­da­ge

BT - - DEBAT -

Kom­mu­ner­ne har spa­ret i ste­det for at in­ve­ste­re, selv om lek­tieca­fe­er­ne har vist po­ten­ti­a­let til at red­de de man­ge børn, der får nul hjælp el­ler mo­ti­va­tion der­hjem­me. Ja, hvis for­æl­dre dår­ligt kan ta­ge va­re på sig selv. Sko­le­e­le­ver­ne, bå­de de stær­ke og de sva­ge, vil fak­tisk ger­ne vil la­ve lek­tier i sko­len, sam­men med kam­me­ra­ter­ne og en læ­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.