’ Mit liv er re­vet itu’

BT - - NYHEDER -

Med tå­rer i øj­ne­ne og en klump i hal­sen fi k den 30- åri­ge sy­geple­jer­ske i går selv det sid­ste ord, in­den dom­me­ren i Ny­kø­bing Fal­ster be­slut­te­de at va­re­tægts­fængs­le hen­de for yder­li­ge­re fi re uger.

» At bli­ve be­skyldt for no­get, man ik­ke har gjort, er ek­stremt byr­de­fuldt. I fem en halv må­ned har jeg lagt øre til rysten­de be­skyld­nin­ger, som bli­ver vær­re og vær­re. Der går en mas­se ryg­ter om alt mu­ligt, og mit liv er ble­vet re­vet itu. Og­så min fa­mi­lie li­der me­get, ik­ke mindst min sy­våri­ge dat­ter, der er ut­ro­ligt på­vir­ket. Jeg har be­søgs­kon­trol - det er me­get be­la­sten­de, « lød det fra sy­geple­jer­sken, der læ­ste op fra en lil­le lap pa­pir.

I ret­ten kun­ne hun dog glæ­de sig over at få et fl yg­tigt kys på mun­den af sin kæ­re­ste, da rets­mø­det var af­slut­tet, mens og­så hen­des for­æl­dre li­ge­som tid­li­ge­re tro­fast var mødt op i ret­ten for at støt­te de­res dat­ter. baa

’’ At bli­ve be­skyldt for no­get, man ik­ke har gjort, er ek­stremt byr­de­fuldt Den 30- årig sig­tet sy­geple­jer­ske

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.