An­tal dø­de

BT - - NYHEDER -

Den drabs­sig­te­de sy­geple­jer­ske blev an­sat på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus i ju­ni 2009. Det var på den me­di­cin­ske af­de­ling 130, hvor kol­le­ger­ne eft er­hån­den be­gynd­te at un­dre sig over, at på­fal­den­de man­ge pa­tien­ter fi k hjer­te­stop og dø­de, når den nu 30- åri­ge sy­geple­jer­ske var på vagt.

I ret­ten frem­lag­de po­li­tiets an­kla­ger en års­sta­ti­stik for an­tal­let af døds­fald på af­de­lin­gen un­der og eft er den an­kla­ge­de sy­geple­jer­skes an­sæt­tel­se på af­de­ling 130:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.