’’ Ens før­ste tan­ke vil væ­re, at det kan en sy­geple­jer­ske ik­ke fin­de på. Men kort ef­ter hen­des va­re­tægts­fængs­ling læ­ste jeg en ar­ti­kel i Ber­ling­s­ke, som net­op hand­le­de om sy­geple­jer­sker - bå­de mand­li­ge og kvin­de­li­ge - der slog pa­tien­ter ihjel

BT - - NYHEDER -

Je­a­net­te W. Andersen, an­kla­ger fra Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti

Je­a­net­te Win­centz Andersen til BT, at hun har valgt at ind­dra­ge en ame­ri­kansk rap­port na­le i 21 lan­de er ble­vet sig­tet og dømt for drab på pa­tien­ter. Sa­ger­ne stræk­ker sig tilbage

For­skel­li­ge mo­ti­ver

Un­der­sø­gel­sen ta­ger ud­gangs­punkt i 90 per­so­ner, som er ble­vet til­talt for drab på pa­tien­ter. Rap­por­ten har ik­ke in­klu­de­ret sund­heds­per­so­na­le, som er dømt for

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.