In­gen gram­se­ri i Aal­borg Luft havn

BT - - NYHEDER -

Aal­borg Luft havns sik­ker­heds­chef Sø­ren Berg si­ger til bran­che­si­tet stand­by. dk, at man her i Dan­marks tred­je­stør­ste luft havn ik­ke har haft rej­sen­de, der kla­ger over for nær­gå­en­de vi­si­te­rin­ger. Fra 1. sep­tem­ber er man des­u­den klar med en elek­tro­nisk kro­ps- scan­ner, så fær­re pas­sa­ge­rer end hidtil vil op­le­ve fy­sisk kon­takt med securi­ty- per­so­na­let.

kom til Dan­mark fra juli 2014 til og med ju­ni 2015, vi­ser nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik. Næ­sten seks ud af 10 kom­mer fra et ve­st­ligt land. Ser man på de en­kel­te lan­de, er det dog klart Sy­ri­en, der do­mi­ne­rer. 9.375 sy­re­re er kom­met til Dan­mark det se­ne­ste år. Den næst­stør­ste grup­pe er på 5.164 ru­mæ­ne­re. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.